Floww stralingsadviezen

 

Gezond en Vitaal leven met straling

Draadloze communicatie. Het is een fenomeen, dat niet meer weg te denken is uit onze hedendaagse maatschappij. Mobiele telefoons, mobiel internet, mobiele netwerken, inmiddels is het onvoorstelbaar geworden dat we nog maar enkele decennia geleden zonder konden. De technologische vooruitgang is groot, maar weinigen staan stil bij de effecten ervan op de gezondheid van alles dat leeft. De onnatuurlijke, niet ioniserende straling in onze atmosfeer is enorm toegenomen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.


Naar verwachting zullen die gevolgen zich in de toekomst steeds duidelijker gaan aftekenen. Bestrijden van de straling is geen optie. Wel is er een adequate oplossing: Floww Health Technologie. Het is de enige technologie die in staat is om de onnatuurlijke elektromagnetische stralingsvelden effectief om te vormen tot natuurlijke velden en bovendien optimaal natuurlijke bescherming te bieden. Floww maakt gebruik van de stralingsenergie. Hoe groter het elektromagnetisch veld, hoe krachtiger de Floww producten® werken.

Biofysische Geneeskunde: Floww
Biofysische Geneeskunde houdt zich bezig met processen die zich in het menselijk lichaam afspelen de beïnvloeding daarvan door in- en externe factoren. Het gaat om de wisselwerking in en rondom het organisme. Veel artsen die hiermee werken, zijn bekend met de gevolgen van straling. Zij zijn warme voorstanders van de Floww gezondheidstechnologie en vinden de toepassing ervan een kleine maar zeer effectieve stap.

Meten is weten
Hoewel geen levend wezen geheel ongevoelig is voor onnatuurlijke straling en daar gevolgen van ondervindt in zijn of haar systeem kan het zijn dat u eerst wilt vaststellen of en in hoeverre u stralingsbelast bent. Dat kan door de Floww Stralingsanalyse Personen te laten uitvoeren. Daarbij ontvangt u direct advies over de bescherming die het meest geschikt voor u is.

Reinigen
Het is ook aan te raden om vooraf het lichaam te reinigen van de, vooral technische, stralingsfrequenties. Het lichaam absorbeert en slaat deze op. Door specifieke Floww drops te gebruiken ondersteunt u actief het natuurlijke proces van het lichaam om stralingsbelasting kwijt te raken. Floww drops gebruikt u als eenmalige kuur.

Inmiddels begeleidt Gertie in de praktijk tientallen mensen die stralingsgevoelig zijn op een zeer effectieve manier met Floww producten®, die passieve elektronica bevatten. Dit wil zeggen dat ze niet werken op basis van batterijen of stroom, maar worden geactiveerd door de straling zelf. Hierdoor is de technische levensduur bij normaal gebruik levenslang. Bij een wetenschappelijk onafhankelijk onderzoeksbureau, dat gespecialiseerd is in effectmetingen van (medische) behandelmethodes, gaven de personen uit de testgroep een significante verbetering van hun klachten aan na gebruik van Floww producten®.


Het gaat om klachten als hoofdpijn, slaap- en concentratiestoornissen, geheugenproblemen, vermoeidheid, duizeligheid, spierpijnen en maag- en darmklachten. Ook zijn bij artsen resultaten bekend van personen die door het gebruik van Floww Technologie een kalmerend en rustgevend effect ondervonden