Diagnose en therapie

 
 

Patiënten hebben vaak al jarenlang klachten en een groot aantal symptomen. In de loop van de jaren zijn er allerlei compensatiemechanismen actief geworden en kunnen we aan de hand van de huidige symptomen meestal geen betrouwbare conclusies trekken ten aanzien van oorzaken. Vaak is de oorzaak van deze symptomen in reguliere onderzoeken niet duidelijk te vinden.

Op het moment dat de cliënt ons bezoekt is er vaak sprake van een zeer complex beeld en meerdere nog aanwezige oorzaken. Om gericht therapie te kunnen bedrijven en goede blijvende behandelingsresultaten te kunnen boeken is het noodzakelijk een betrouwbare meetmethode te hebben waarmee we kunnen bepalen waar en waarmee we, voor deze specifieke persoon, de behandeling het beste kunnen beginnen.

Met behulp van Prognos® kan de therapeut vaststellen welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn. Vervolgens behandelt zij de oorzaak van de klachten, niet de symptomen maar de gesignaleerde verstoringen. Volgens de Integrale Diagnose en Therapie worden 14 categorieën van oorzaken vastgesteld. In principe kunnen veel klachten met behulp van Prognos® worden opgespoord en behandeld. Het uiteindelijke doel is evenwichtsherstel van lichaam en geest, dus een gezonde balans.

Het systeem is gedurende 25 jaar praktijkervaring ontwikkeld en is sterk resultaatgericht.
Een belangrijke toegevoegde waarde van het meetsysteem is, dat de therapie met uitsluitend natuurlijke middelen, exact kan worden gemeten op effectiviteit voor uw lichaam.
Patiënten met ernstige ziekteoorzaken verwijzen wij naar de huisarts of specialist.

Het opsporen van diepliggende oorzaken en allerlei vage klachten

Als we door middel van betrouwbare metingen vast kunnen stellen welke orgaansystemen een verstoring hebben, weten we nog niet door welke oorzaak deze storing in stand wordt gehouden of door welke oorzaak herstel geblokkeerd is.De informatie uit deze onderzoeken kan echter van onschatbare waarde zijn voor het analyseren van eventuele sluimerende aandoeningen. Er zijn al lang verstoringen voordat iemand verschijnselen krijgt. Deze verstoringen zijn in de energiestroom van de meridianen te constateren voordat er symptomen zijn.

De Schelp biedt u nu de spectaculaire mogelijkheid, individueel preventieve maatregelen te nemen voor uw gezondheid door middel van een hightech gezondheidsmeting met behulp van Prognos®: dit is een computergestuurd analysesysteem voor de gezondheid. Het systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoringen hebben, waardoor die zijn ontstaan en waarmee deze verstoringen te verhelpen zijn. Het uitgangspunt daarbij blijft dat voorkomen vele malen beter is dan genezen.


  1. Wat is de Prognos ® meetmethode uit de ruimtevaartgeneeskunde?

  2. Specifieke informatie over een Preventief Algehele Lichaamsmeting (PAL).

  3. Diagnose en Therapie.

  4. Waaruit kan het behandelsysteem bestaan?

  5. Herstel van een natuurlijk evenwicht en balans in uw leven. 

Gezondheidspreventie m.b.v. Prognos®